Bli med og gjøre Heliks enda bedre!

Vi strekker hånden ut og ber dere alle om en stor tjeneste.

Vi er veldig interessert i hva studenter på alle årstrinn mener om Heliks, og ikke minst hva dere mener om eventene vi arrangerer. Liker du fester? Liker du filmkveld? Liker du kanskje å gå på pubquiz? Dette er slikt vi vil vite og vi har derfor nå laget en spørreundersøkelse som skal hjelpe oss med å få svar. Vi vil gjerne at du blir med på å forme fagutvalget ditt, og vi ønsker derfor at denne undersøkelsen blir besvart av så mange som mulig. Hvis du deltar er du også med i trekningen av en premie 🙂 Alle besvarelser er selvsagt anonyme.

Følg denne linken for å svare på undersøkelsen:

http://bit.ly/1gpMjPQ

Hilsen Heliks

Comments

comments